Pravidla

Stát se fanouškem nebo členem ve Fanklubu Lollipopz
smlouva a pravidla služby
(dále jen „pravidla“)

Provozovatelem Fanklubu Lollipopz je společnost EPEE Czech s.r.o.,
sídlem Hráského 2231/25, 148 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 275 67 672, info@wormelen.cz
(dále jen „provozovatel“)

 

1                     ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Fanklub Lollipopz je oficiální platforma pro fanoušky umělecké skupiny Lollipopz. Členem Fanklubu Lollipopz se stanete prostřednictvím mobilní aplikace, která nabízí spoustu skvělých výhod, dárků a slev. Aplikaci si bezplatně stáhněte na Google Play (pro chytrá zařízení s Androidem) nebo na App Store (pro chytrá zařízení s iOS).

1.1     ÚVOD
Fanklub Lollipopz
je věrnostní program provazovaný provozovatelem (dále jen „fanklub“) prostřednictvím mobilní aplikace Fanklub Lollipopz (dále jen „aplikace“), který poskytuje fanouškům skupiny Lollipopz přístup k informacím, produktové nabídce, službám, klubovému obsahu, benefitům a výhodám. Také poskytuje informace zejména o: hračkách, společenských hrách, cukrovinkách, módních doplňcích a dalších produktech pro děti. Aplikace je určena dospělým uživatelům a děti by s ní měli pracovat pod jejich dozorem.

1.2     ZÁKLADNÍ POJMY
Fanouškem je každá osoba starší 18 let, která uzavřela smlouvu o členství s provozovatelem definovanou bodem 2 těchto pravidel (dále jen „fanoušek“).
Členem fanklubu
je každý fanoušek, který, který si aktivuje jednu z placených forem členství, definovaných bodem 3 těchto pravidel (dále jen „člen“).
Aktivační klíč je unikátní kód na jedno použití, který je možné zakoupit a jeho zadáním v aplikaci se z fanouška stává člen.
Promo-kód je druh aktivačního klíče, který umožňuje využívat aplikaci po období specifikované daným typem promo-kódu, ale načiní z fanouška člena.

1.3     OSOBNÍ ÚDAJE
Aplikace
ke svému řádnému fungování a jednoznačné identifikaci používá e-mailovou adresu fanouška.
Rozsah zpracování osobních údajů je uveden na odkazu www.fanklublollipopz.cz/gdpr.


2
                          UZAVŘENÍ SMLOUVY O ČLENSTVÍ

2.1     PŘEDMĚT SMLOUVY O ČLENSTVÍ
Předmětem smlouvy o členství je úprava smluvních podmínek mezi provozovatelem a fanouškem.
Provozovatel
umožní fanouškovi přístup do aplikace a využívat ji. Provozovatel umožní členům čerpat benefity, odměny a výhody odpovídající úrovni aktivovaného členství. Podrobný seznam je zveřejněn na www.fanklublollipopz.cz/clenství. Fanoušek se zavazuje dodržovat pravidla a uhradit poplatek odpovídající úrovni členství, které si sám zvolí.

2.2     UZAVŘENÍ SMLOUVY O ČLENSTVÍ
K uzavření smlouvy o členství dochází tím, že uživatel aplikace akceptuje bezvýhradně tato pravidla, souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném www.fanklublollipopz.cz/gdpr a zadá validační kód z e-mailové adresy, na kterou se rozhodl aplikaci Fanklub Lollipopz zaregistrovat. Tímto krokem se stává z uživatele fanoušek, definovaný bodem 1.2 těchto pravidel. Uzavření smlouvy o členství není podmíněno nákupem, ale je podmíněno opravdovým zájmem o účast ve fanklubu.

2.3     PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE
Provozovatel
se zavazuje provozovat fanklub a umožnit fanouškovi čerpat výhody, které odpovídají jednotlivým úrovním členství (podrobný seznam je zveřejněn zde: www.fanklublollipopz.cz/clenství)

2.4     PRÁVA A POVINNOSTI FANOUŠKA
Fanoušek
odpovídá za správnost poskytnutých údajů.

Každý fanoušek je povinen vlastními silami zabezpečit aplikaci a zakoupené či jinak získané aktivační klíče proti zneužití. Na případné škody způsobené nedbalostí fanouška nebude brán zřetel.

 

3                     ČLENSTVÍ
Podrobná specifikace jednotlivých úrovní členství Fanklubu Lollipopz je uvedena na www.fanklublollipopz.cz/clenstvi.

3.1     Členství ve fanklubu (definované bodem 4 těchto pravidel) uzavírá přímo fanoušek, tedy osoba zletilá, k tomuto aktu způsobilá. Dětem není žádná forma registrace dovolena. Členské výhody však může čerpat i přímo dítě pod dozorem zákonného zástupce.  Jinými slovy, registraci provádějí vždy rodiče (nebo jiní zákonní zástupci), členský průkaz může být vystaven přímo na nezletilého.

3.2     Aby člen mohl čerpat všechny členské výhody, je zapotřebí provést „přidání člena“ a to přímo v aplikaci v záložce „průkaz“, v souladu s bodem 3.1 těchto pravidel. Tento průkaz slouží jako identifikace fanouška a opravňuje držitele čerpat různé benefity odpovídající typu aktuálně aktivního členství, jak je uvedeno na www.fanklublollipopz.cz/clenstvi. (dále jen „průkaz“)

3.3     Aplikace umožňuje zaregistrovat maximálně jednoho člena fanklubu, na kterého se pak budou vztahovat veškeré výhody vyplývající z odpovídající úrovně aktivovaného členství.

3.4     Členství Fanklubu Lollipopz vyžaduje aktivaci pomocí aktivačního klíče. Ten je možné zakoupit v podobě některého z nabízených forem členství. Všechny aktivační klíče se dají použít pouze jednou a poté jsou pevně vázané na registraci, spojenou s e-mailovou adresu, ze které byl zadán validační kód pro aktivaci aplikace.

3.5     Promo-kódy sice umožní fanouškovi využívat aplikaci, ale nečiní z něj člena a není mu zpřístupněn průkaz. Pokud není uvedeno jinak, aplikaci je možné aktivovat pomocí promo-kódu pouze jednou. Není tedy možné zadat například více různých druhů promo-kódů.

3.6     Aktivační klíče a promo-kódy mají omezenou platnost použití („expiraci“). Po uplynutí uvedené expirace se stává aktivační klíč nebo promo-kód bezcenným a není jej již možné využít. Omezení platnosti použití aktivačních klíčů a promo-kódů nemá vliv na dobu platnosti členství, ta zůstává vždy garantována na dobu definovanou danou úrovní členství.

3.7     V případě ztráty, poškození nebo znehodnocení aktivačního klíče či promo-kódu, není možné požadovat po provozovateli náhradu.

3.8     Promo-kód je určen pouze pro jednorázové použití s limitovanou časovou platností členství. Není možné jej směnit za finanční prostředky nebo požadovat kompenzaci za nevyužití/částečné využití. Jakákoliv snaha o neoprávněnou manipulaci s aktivačním klíčem může mít za následek okamžité zrušení členství a odebrání všech benefitů, výhod a odměn.

3.9     JEDNOTLIÉ TYPY (ÚROVNĚ) ČLENSTVÍ
Nominální hodnota členství je stanovena ceníkem uveřejněným na www.fanklublolipopz.cz/clenstvi. Uvedené ceny, stejně tak, jako benefity, odměny a výhody jednotlivých úrovní členství se mohou měnit. Definované jsou tyto úrovně:

    3.9.1  ČLENSTVÍ Fanklubu Lollipopz je podrobně popsané na www.fanklublollipopz.cz/clenstvi.

    3.9.2  COOL ČLENSTVÍ je podrobně popsané na www.fanklublollipopz.cz/clenstvi.

    3.9.3  VIP ČLENSTVÍ je podrobně popsané na www.fanklublollipopz.cz/clenstvi.
 
3.10     REFUNDACE A REKLAMACE ČLENSTVÍ
Uživatel, fanoušek
nebo člen mají nárok vrátit nevyužitý aktivační kód, nejpozději do 14 dnů od zakoupení. Tato možnost se týká pouze samostatně prodejných aktivačních kódů, nikoliv dárkových/uvítacích balíčků. V okamžiku použití aktivačního klíče již není refundace možná. Reklamace se řídí příslušnými zákony České republiky.


4                     PORUŠENÍ PRAVIDEL FANKLUBU LOLLIPOPZ A ZÁNIK ČLENSTVÍ

4.1     Jakékoliv závažné porušení těchto pravidel může mít za následek okamžité ukončení všech aktivních členství bez nároku na kompenzaci.

4.2    Členství Fanklubu Lollipopz a pozici fanouška je možné kdykoliv ukončit na vlastní žádost. V takovém případě k němu dojde nejpozději do 10 pracovních dnů od řádného doručení požadavku. Nevyužité období platnosti členství nebude refundováno žádnou formou.

4.3    Po ukončení smluvních podmínek budou uchovávána pouze taková data a osobní údaje, které je nezbytné uchovávat z legislativních důvodů. Všechny ostatní informace budou neprodleně a trvale odstraněny.

5                     OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

5.1     ZÁSADY FANLUBU LOLLIPOPZ

5.1.1     Aplikaci je zapotřebí odemknout validačním kódem pomocí ověřené e-mailové adresy. Právě na tuto e-mailovou adresu budou pevně navázána členství, benefity a výhody. Registrační e-mail lze změnit pouze prostřednictvím zákaznické podpory. Registrace je přenosná a aplikaci je možné mít nainstalovanou na více zařízeních najednou.

     5.1.2     Aplikace potřebuje ke správnému fungování internetovou konektivitu (wifi nebo mobilní data). V případě využívání mobilních dat mohou být vaším operátorem účtovány poplatky. Za tyto poplatky nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.

     5.1.3     Člen ani fanoušek se nebude vydávat za někoho jiného, nebude podvádět ani se o to snažit.

     5.1.4     Člen ani fanoušek nebude poškozovat dobré jméno či pověst provozovatele nebo skupiny Lollipopz.

5.2    Provozovatel je oprávněn provádět úpravy těchto podmínek a měnit cenovou politiku. Aktuální znění podmínek je vždy uvedeno na www.fanklublollipopz.cz/pravidla

 

K poslední úpravě pravidel došlo 31.08.2019